H1N1

Thế là hôm nay mình đã đi chích ngừa cúm H1N1. Mà công nhận mùa này ai cũng bệnh, cái thời tiết giá lạnh vào buổi »