H1N1

Thế là hôm nay mình đã đi chích ngừa cúm H1N1. Mà công nhận mùa này ai cũng bệnh, cái thời tiết giá lạnh vào buổi tối và nóng thiêu đốt vào buồi trưa thế này nó làm cho con người ta khó chịu quá. Rất may là mình vẫn khoẻ, ít nhất là cho đến lúc này mình chưa phải nằm liệt giường :))

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.