Infatuated

Anh yêu em nhiều muốn điên! XXX~ Bạn bè em hỏi sao trên face­book cả 2 chúng ta đều không giống như đang yêu nhau. »