Theme y chang Facebook

Hôm nay mình mới đổi lại theme cho blog. Theme này làm mình vảm thấy thân thuộc hơn. Có vẻ giống như face­book. Mọi người thấy thế nào? Mà cũng phải đến 3 tháng rồi mình không viết blog. Ôi ngôi nhà online tôi! Tiền host­ing cứ đóng 40$ cho 1 năm mà ko xài gì cả. Coi có phí không?

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.