20/07/2007

Muốn viết blog, thế nhưng đối diện với cái khung soạn thảo này thì mình không biết viết gì? Sao vậy nhỉ? Trong đầu suy nghĩ »