18/03/2007

Mới đổi lại theme cho blog. Hài lòng với theme này, nhẹ nhàng và dễ chịu. Tự nhiên thấy trống trải quá. Mai lại bắt đầu 1 tuần mới, refresh lại nào, sẵn sàng cho tuần kế tiếp.

Muốn có ai đó thật sự hiểu mình :)

Nhưng chưa tìm ra người đó

Hơi khắt khe quá chăng ?

Ôi, lại suy nghĩ nữa. Thế đấy!

Giờ đi ngủ thôi, 12h rùi :)

Nhớ em.…. !!!!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.