Mừng ngày hình mình chụp được lên Upcoming trên 500px

Đó giờ upload hình lên 500px bây giờ mới có hình đầu tiên lên được Upcom­ing trên 500px. Cảm thấy sướng vì được nhiều người xa lạ thích hình của mình! Keep it up!!

20140102-DSC_5309 http://500px.com/photo/57151504

  • Update: Mới 5 phút trước mình nhận được email của 500px nói là hình này đã được lên Pop­u­lar! Sướng gấp đôi!!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.