Đôi khi

Đôi khi cần một khoảng dừng để làm mới lại chính mình, để làm mới lại tình yêu sau nhiều năm.

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.