Dance

Hơn 1 tháng rùi chưa có entry . Nhớ lại hôm thứ 5 diễn văn nghệ thấy vui ghê. Nguyên CLB Âm Nhạc nhảy bài 10 Min­utes (tất nhiên trong đó có mình ). Về coi lại đoạn quay lúc nhảy. Thấy chỉ có Trâm lớp mình cười. Còn lại ai nhảy cũng mặt nghiêm hết . Chắc tại lần đầu diễn nên ko quen . Lần sau sẽ cố gắng hơn ^^

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.