:: X-Mas ::

Một skin mới cho 4r NSL và Blog sắp sửa hoàn thành chào đón X-Mas. Mọi người chờ xem nhé. Ngày 15/12/2006 sẽ chính thức sử dụng Image Chưa bao giờ thấy có 1 không khí X-Mas ấm áp như lúc này Image. Đây là pix của skin mới [Made by AS] Image

ANHSO.net

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.