28/01/2008 | Một thoáng Marie Curie qua ống kính

Chụp từ 19/1 rùi mà giờ mới post

* > Photo: **Alon­eS­tar** > Taken by: **Fuji­film FinePix S6500fd** > Loca­tion: **Marie Curie High School, HCMC, Vietna****m** *
![](http://farm3.static.flickr.com/2148/2218470474_00134e14a5.jpg)![](http://farm3.static.flickr.com/2355/2218470480_3667f44bb2.jpg)
Flickr: [http://www.flickr.com/photos/pbk_online/](http://www.flickr.com/photos/pbk_online/)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.