16/01/2008

Sáng nay lên nói về chủ đề Hướng nghiệp “Tôi muốn đạt được ước mơ”.Bắt đầu bằng 1 câu chẳng ăn nhập gì ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif). “Ở đây có bạn nào chắc chắn là mình sẽ giỏi về nghề nghiệp mà mình sẽ chọn hay không?” Cái chẳng ai giơ tay, vốn dĩ định chất vấn mấy bạn giơ tay cho vui cửa vui nhà. Nhưng mà không như ý định nên đành chữa cháy bằng câu “Thật là đáng sợ” ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/22.gif). Rồi thì cũng nói ra được cái ước mơ của mình là p, rồi pho­tog­ra­phy và cin­e­matog­ra­phy. Cũng trao đổi với cô mấy câu. Vượt qua được mấy câu hỏi, thế là 10đ ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/16.gif). Lên đứng trước lớp giờ tự tin lắm. Tay chuyển động linh hoạt ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif). Không như hồi tước chỉ để tay ra sau lưng hoặc đan ngón tay vào nhau. Chỉ có lúc đầu hơi run run nên đi qua đi lại cho nó sôi động ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif). Vậy là kỹ năng thuyết trình đã được nâng lên 1 bậc ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/15.gif). Mặc dù lúc xong mới quên mình nói sót quá trời ý ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif). Yeah yeah, mừng ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.