07/03/2008

Dạo này ghiền bản Canon in D (Fla­menco ver.) . Nghe xong chỉ muốn học nhảy Fla­menco thôi . Lúc chậm lúc nhanh, lúc xuống thấp lúc cao trào. Hay quá hay quá.

Canon in D (Flamenco)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.