21/12/2007 | Hát

Đây là 2 bài mình hát, 1 mới thu, 1 thu cách đây 6 tháng.

Hồi trước thu cũng nhiều, nhưng mà một lần cài lại máy đã xóa hết. Thu để một mình nghe thôi hà. Chưa bao giờ post lên mạng. Hôm nay là lần đầu tiên . Giọng yếu nên đôi chỗ cao quá lên không được!

1. Phía Sau Ánh Mắt Buồn (tháng 06/2007) [LINK](http://www2.hocsinhvietnam.info/AloneStar/Rec/PhiaSauAnhMatBuon-AloneStar.mp3)2. Dấu Phố Em Qua (tháng 12/2007) [LINK](http://www2.hocsinhvietnam.info/AloneStar/Rec/DauPhoEmQua%28Guitar%29.mp3)
Bài 1 nghe buồn, hát bằng cảm xúc thật ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif). Bài 2 vì thích bài này nên thu thử xem mình hát thế nào ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif). Nên nghe bài 1 trước bài 2, sẽ thấy giọng khác nhiều ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif). Post lên để chia sẻ cùng mọi người một ngày gần cuối năm!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.