24/12/2007 | Ảnh chào đón Xmas 2007

Date: 22/12/2007
Taken by: Fuji­film Finepix S6500fd
Model: Cindy Yuan, Sand
Photo: Alon­eS­tar & Sand

Xmas 2007
![DSCF1983](http://farm3.static.flickr.com/2314/2129957957_2cb455449e_o.jpg)![DSCF1885](http://farm3.static.flickr.com/2146/2130747812_b8b098b993_o.jpg) DSCF1886 DSCF1892 DSCF1900 Tấm này Sand chụp, art ghê ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif) DSCF1895 DSCF1920 ———————————————————————————————– Mới chụp tối qua, chọn ra được có 2 tấm thôi ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif) DSCF2036 DSCF2110

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.