17/12/2007

Ôi! Sáng nay thi 3 môn, tệ nhất môn Hóa, hầu như không làm được gì. Cái bài toán tổ hợp, ngay lúc đầu đã không làm được. Al + HNO3 cho ra cái gì cũng ko biết nữa . Ngồi làm bài mà muốn xé cái tờ giấy thi luôn . Đầu năm tới giờ môn Hóa chưa bao giờ trên 5 . Vậy là biết được kết quả HK I rồi . Trong các môn mình ngu và kém nhất môn Hóa . Nhiều gười bảo sao ko đi học thêm Hóa. Đơn giản vì mình thấy nó không cần thiết và hoàn toàn không thích (đối với mình) . Nếu được chọn môn để học, chắc chắn mình sẽ bỏ 3 môn Lý, Hóa, Sinh ngay lập tức .

Chưa thi môn toán nhưng mà phải nói thêm mới được . Thầy dạy toán lớp mình rất hiền, giảng bài chậm và rất dễ hiểu. Đầu năm vô rất mừng vì gặp được giáo viên Toán như thầy. NHƯNG, khi kiểm ta thì ôi thôi, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Mình đi học thêm môn toán, các bài kiểm tra của các trường khác mình đều làm được hầu như 90%. Ôi nhưng mà khi kiểm tra trong lớp mình không thể nào làm được. Đọc đề vào chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cùng 1 thời điểm kiểm tra, bạn mình ở trường khác được 10 còn mình được 2 . Đọc đề trường bạn thấy vô cùng sát với chương trình, cho bạn đọc đề của mình bạn cũng lắc đầu bó tay . Còn 1 bài kiểm tra thầy chưa phát nhưng mà hôm bữa nghe thầy nói lớp mình dưới TB rất nhiều, không biết làm thế nào. Có lẽ phải cho điểm *MA. *Nếu biết vậy sao thầy lại cho đề khó để làm chi? Đề làm gì? Ôi! Mình không phải là 1 đứa dở Toán. Nhưng sao nhìn vào điểm số mà tức run người

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.