19/03/2007

Cuối cùng thì cũng tạm hài lòng về cái skin của 4r NSL, sáng sủa và hài hòa. Nhẹ nhàng nhưng ấn tượng.

Nếu có ai hỏi mình thần tượng ai? Mình sẽ trả lời là anh Dol­phin. Cách design của anh Dol thật ấn tượng! Khả năng lãnh đạo và điều hành của anh khiến mình nể phục.

Sẽ có một ngày mình vượt qua anh Dol, nhất định thế. Mình sẽ làm cho 4r NSL phát triển hơn nữa, bằng chính thực lực và khả năng lãnh đạo của mình.

Một ngày không xa .…..

Sẽ thành công .….….

Em .….…… !!!!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.