03/09/2007 | BenQ Siemens EF81

Tình hình là mới mua ngày hôm qua, cầm được trên tay cái vỏ kim loại thấy sướng ghê Nghe nhạc đã lắm

![](http://img362.imageshack.us/img362/1540/b137024lg2.jpg)[http://www.youtube.com/watch?v=MpPktHGxno8](http://www.youtube.com/watch?v=MpPktHGxno8)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.