White Valentine

White Valen­tine

Từ khi quen em anh mới biết được sự tồn tại của ngày này. Anh đã nhận được quà của em trong ngày này rồi. Món quà thật đặc biệt. Chỉ mình anh và em biết với nhau thôi nhé! Cám ơn em!

I just want to say that I love you, very very much! I’m deeply in love with you, my every­thing~ Thảo Anh!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.