Wendy Lê - Night Portrait

Hình mình chụp cho nhỏ em họ để làm por­fo­lio tham dự cái danse club. Thời gian chụp rất gấp kể cả set up light­ing và chụp chỉ có 30 phút vì hôm đó đã khuya và phải gửi hình ngay ngày hôm sau. Mình không set up nhiều chỉ dùng Nikon SB-600 và Canon 580 EXII shoot through umbrel­las. 2 cái umbrel­las 1 cái để xéo 45 độ và 1 cái hơi hướng về phía sau để chiếu sáng cái xe. Chỉ đơn giản như vậy, nếu có thời gian thì mình có thể set up cầu kì hơn một chút bằng cách thêm 1 đèn làm hair light phía sau. Nhưng dù gì đi nữa thì chất lượng hình cũng tốt và nhỏ em họ rất hài lòng.

Cam­era: Nikon D7000 with 85mm f1.8D @ 1/100s f4 ISO 100
Light­ing: Nikon SB-600& Canon 580 EXII shoot through umbrel­las. 1/8 and 1/16 power.
Trig­gered by Cow­boy Stu­dio trans­mit­ter and receivers.

Pho­tog­ra­pher: Khoa Pham

Assis­tant: Khoi Pham

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.