Pro Vip Shock = Bó tay

Từ lâu đã dị ứng với những từ này, khi mà bắt gặp một số nick YM như là: girlshock , boyvip, xxx_pro,… Hồi trước còn bắt gặp nick provipshock

Tự cho mình là vip, là shock à ôi! VIP

Gặp những nick thế này thì 100% deny không bàn cãi

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.