Đúng là "bựa"

Không còn từ gì diễn tả nữa rồi! Entry này dành cho những bài hát có những cái tựa rất “bựa”

Và sau đây là list:

Người ấy và con cha phải chọn — Hoàng AXN ()
Bất ngờ anh yêu người cùng giới với anh ()
Anh Đẹp Trai Thật Mà — Châu Gia Kiệt ()
Không Tham Lam Không Phải Đàn Ông ()
Ăn Bánh Trả Tiền ()
Siêu Nhân Gao — (hình như của Hoàng AXN) ()


Và còn rất nhiều nữa!

Phải nói 1 câu là quá “chợ”, ô uế cho âm nhạc Việt Nam khi mà có những bài như thế này. Nghe tựa là biết nhạc sĩ sáng tác (còn gọi là nhạc sĩ là may cho đấy) là người như thế nào rồi! Chẳng hiểu! Ôi!!!!

Mà hầu hết hình như chỉ có teen nghe mới ghê. Hình như để chứng tỏ mức độ sành nhạc của mình hay sao ấy. Sành kiểu này thì …

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.