Lucky day!!

Mừng quá! Thế là hôm nay mình đã lấy được lớp rồi. Mặc dù không phải là lớp nhiếp ảnh nhưng lớp này cũng là về ngành mình thích. Com­puter Infor­ma­tion System.

Mình đến lớp vào đầu buổi học nhưng giáo sư nói phải đợi hết tiết 1 mới biết có thể add được hay không. Lúc này là có mình và 3 người nữa ngồi đợi. Sau đó có một người không đợi được nên về. Đợi tới 11h30 hết tiết để ăn trưa thì giáo sư gọi mình và 2 người còn lại và nói “I only have 2 seats avail­able”. Thế là giáo sư bắt đầu lựa chọn bằng cách rút thăm, cả 3 ghi tên mình lên 1 mảnh giấy và giáo sư bốc thăm ngẫu nhiên. Tờ giấy đầu không là mình, lúc này làm mình càng hồi hộp hơn nữa :| May sao tờ thứ hai có tên mình trong đó :)) Mình hoàn toàn may mắn trong ngày hôm nay. Ngày cuối cùng để add class của Spring Semester!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.