Dừng lại

*Dành cho một người của quá khứ.
*

*Em à! Khi em và người đó có xảy ra chuyện gì. Xin đừng tìm đến anh để tâm sự nữa. Hãy tìm đến những người bạn gái thân của em. Chuyện anh và em đã là quá khứ rồi. Anh không muốn biết thêm gì về cuộc sống của em nữa :) Hãy xem anh như là một người bạn bình thường mà thôi! Mọi nỗi buồn rồi sẽ chóng qua… Hiện tại chúng ta đang đi về 2 con đường khác nhau rồi. Nếu chuyện giữa em và người đó không thành thì em vẫn phải bước tiếp con đường của mình. Anh chỉ là một người tình cờ gặp em trên con đường mà em đã từng đi qua thôi…
*

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.