Jubilant

Tất cả đã ổn cả rồi.

Ah! Anh muốn phát điên vì yêu em đây!

Baby! Tell me how can I tell you that I love you more than life?”…

… I love to be loved by you.

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.