Facebook Username - Chỉ còn 4 giờ nữa thôi

Face­book vừa cho thông báo sẽ đưa ra dịch vụ User­name. Để dễ hình dung, dịch vụ user­name sẽ thay thế link ID dài loằng ngoằng hiện tại thành http://www.facebook.com/username-bạn-chọn

*
*

Facebook Username

*
*

Bạn có thể**vào ngày link này để chuyển đổi: http://www.facebook.com/username/

Nhanh chân lên. Nếu chậm chận có thể bị mọi người khác lấy mất đường dẫn đến pro­file đẹp đấy. Chỉ còn 4 giờ nữa thôi!!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.