Đoạn kết Doremon !! ( Không rõ tác giả )

ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net
Ý nghĩa ra sao mới mọi ng‘ thảo luận .. Theo mình nghĩ thì cuối cùng Nobita cũng đã gặp lại đc Dore­mon.. Chính cậu đã chế tạo ra Dore­mon thứ 2.. Sự ra đi của Dore­mon đã giúp Nobita thành công và mạnh mẽ hơn..
Xem xong thấy buồn quá
ANHSO.net

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.