December

Đang rất yêu một cô bé sinh vào tháng 12. Với mình tháng 2 không phải là tháng tình yêu mà chính là tháng 12 này đây. Tháng 12 vui vẻ nhé, em yêu!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.