Được và mất

Nhiều lúc cuộc sống thật trớ trêu, nó cho ta cái này thì ta lại mất cái kia…

Mình không biết là mình đang nghĩ gì nữa. Khi càng thấy quen thuộc thì mình lại càng sợ… Sợ mọi thứ lại như vết xe đổ trước đó.

Mình muốn là một con người tốt hơn!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.