Buồn

Sau 2 tháng về Việt Nam chơi thì mình qua lại đây đã được 2 tuần rồi. Sao thấy vẫn chưa quen lại cuộc sống ở bên đây. Biết vậy mình về trễ xíu để về lại đây rồi đi học luôn. Chứ như bây giờ qua lại đây toàn ngồi ở nhà. Cũng tốt cho em vì em còn có bài vở để làm để nộp đúng thời hạn. Anh ở đây một mình không đi học không làm gì hết. Thấy thời gian trôi qua lãng phí quá…

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.