Behind The Photo - Product Shot (Chụp Sản Phẩm)

Tuần trước sau khi biết nhóm mình sắp nhận một vụ chụp prod­ucts bao gồm cat­a­log cũng kha khá tiền nên mình đã mua ngay cái light tent 24×24×24 của Cow­boy Stu­dio trên Ama­zon. Vì đã có sẵn đèn nên ngoài cái light tent ra mình không cần mua gì thêm cả. Lần đầu tiên mình chụp sản phẩm nhưng mà thấy cũng rất dễ không gặp khó khăn gì.

Đây chỉ là những sản phẩm chụp thử, không phải là hình cho khách nên mình post lên ngay. Khi nào thực hiện project thật sự thì sẽ có khó khăn nhưng tạm thời bước đầu như vậy là ổn.

Một số hình và sau đó mình sẽ post lên thông số của máy và đèn:

*Thông số: *

Ở giữa: Nikon D7000 + Nikkor 85mm f1.8D — 1/200 f5.6 ISO 100

Bên trái: Nikon SB-600 1/8 power, 24mm

Bên phải: Canon 580 EXII 1/16 +0.7 power, 24mm

Phía sau: YN-560 low­est power, 24mm

Trig­gered by Cow­boy Stu­dio Trans­mit­ter & Receivers.

Hình sau khi chụp xong:

Kết quả ra như vậy làm mình rất hài lòng. Ở trên chỉ là những thông số tham khảo do mình tích lũy được. Do đó có thể không phù hợp cho tất cả mọi người.

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.