09/12/2007 | Hình ảnh (chụp tại trường)

Mới chụp hôm qua .

Có một số ảnh mình chụp, 1 số của Cin chụp. Đẹp ko? Chụp tai trường Marie Curie.

Thứ bảy, 08/12/2007.

[![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/09/DSCF218318.jpg)](http://anhso.net)[![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/09/DSCF553653.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/09/DSCF442532.jpg)](http://anhso.net/) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/09/DSCF775875.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/09/Unti986186.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/09/DSCF431531.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/09/DSCF331421.jpg)](http://anhso.net) [![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/09/DSCF197197.jpg)](http://anhso.net)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.