05/12/2007 | Hình ảnh

Những ảnh này cũng lâu rồi, nửa năm rồi. Chụp ngày 30÷4÷2007 ở nhà ngoại. Lúc đó chụp không quan tâm xấu hay đẹp, chỉ chợt thấy và chụp, cảm hứng thôi. Sở thích thật sự khi chụp ảnh của mình là chụp về Cuộc Sống. Cảnh vật, con người, thiên nhiên, đồ vật, đó đều là Cuộc Sống.

Hôm nay tự nhiên nhớ lại và lôi ra chỉnh sửa tí xíu. Post vội lên đây. Chụp xong rồi quên, để đến bây giờ mới nhớ. Còn nữa nhưng mà chắc để lúc khác post vậy.

![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/05/2007218318.jpg)![ANHSO.net](http://chiase.anhso.net/as/07/12/05/2007229329.jpg) ANHSO.net ANHSO.net ANHSO.net

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.