05/09/2007 | Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất

Ga đi Quốc Tế được xây lại, một công trình lớn và hoành tráng, không thua kém gì sân bay nước ngoài .

Photo: Alon­eS­tar
Date: 03/09/2007
Device: Fuji­film Finepix S6500fd

[![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/5/10/dac0c_DSCF0746.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info)[![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/5/10/0e613_DSCF0771.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/5/10/f7def_DSCF0773.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/5/10/4ddb4_DSCF0774.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/5/10/a89dc_DSCF0775.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/5/10/429c2_DSCF0778.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/5/10/db081_DSCF0779.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.