www.HocSinhVietNam.info | Kết nối Học Sinh Việt Nam

[**www**.**Hoc­Sin­hViet­Nam**.**info**](http://www.hocsinhvietnam.info/)
****
**Ấy là Học Sinh ? Ấy là Sinh Viên ? Ấy là Nam ? Ấy là Nữ ? Ấy có những vấn đề bức xúc ? Ấy có những cảm giác cần chia sẻ ? Ấy muốn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất ? Ấy muốn thể hiện mình ? Ấy muốn tìm hiểu khả năng của mình ? Ấy muốn thử sức với những lĩnh vực mới ? Ấy muốn tìm thêm những kiến thức chưa có ? Ấy muốn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất ? Ấy muốn làm quen với các bạn khắp đất nước ?[![](http://nsl.mine.nu/DrChuoi/HSVN/12103397jx3.gif)](http://www.hocsinhvietnam.info/) **[Vậy tại sao Ấy không đến với ](http://www.hocsinhvietnam.info/)[](http://www.hocsinhvietnam.info/)[[H]ỌC [S]INH[V]IỆT [N]AM](http://www.hocsinhvietnam.info/)[![](http://nsl.mine.nu/DrChuoi/HSVN/36314096ao6.gif)](http://www.hocsinhvietnam.info/) *Chúng tớ ở đây để kết nối các Ấy-Để chia sẻ với các Ấy-Để hiểu thêm về các Ấy, các bạn học sinh, sinh viên… Chúng tớ là* [[H]ỌC [S]INH[V]IỆT [N]AM.](http://www.hocsinhvietnam.info/) Và Chúng tớ… Là-Của-Các-Ấy ! Các bạn học sinh-sinh viên Việt Nam ! [![](http://nsl.mine.nu/DrChuoi/HSVN/81106656nq8.gif)](http://www.hocsinhvietnam.info/)
[Mong rằng HSVN sẽ làm các Ấy hài lòng, HSVN.]
[![](http://www.hocsinhvietnam.info/img/HSVN_small.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info/)**Trình bày và Nội dung: Dr.Chuối**

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.