[Photo] Sài Gòn đón Xuân

Tình hình là mấy bữa trước có đi 1 vòng SG. Chụp đc cũng kha khá hình Về chỉnh sửa lại màu 1 chút ^^

*Sài Gòn đón Xuân

*
Photo : Alon­eS­tar
Col­ormix : Alon­eS­tar

ANHSO.net

Trường Marie Curie, cổng Lê Quý Đôn :
ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

Kết nhất 2 tấm này. Một tấm cũ cũ còn một tấm màu tự nhiên :

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

Nhà hát Thành Phố :
ANHSO.net

Dọc đường hoa Nguyễn Huệ (lúc này còn chưa hoàn thành xong) :
ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

Mấy tấm này từ kem Bạch Đằng nhìn xuống:
ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

Ăn kem xong rùi đi dọc đường Lê Lợi :
ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

ANHSO.net

Cửa Đông chợ Bến Thành :

ANHSO.net

ANHSO.net

Thấy chiếc xe “con cóc” cũ cũ nên chụp :
ANHSO.net

Đang làm tiếp. Sẽ cập nhật tiếp kì sau

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.