[Photo] Pháo Hoa Đêm Giao Thừa - Đinh Hợi 2007

Chụp từ hôm giao thừa rùi, giờ mới post cho bà con xem
Pháo hoa thật đẹp
Chúc Mừng Năm Mới
DSCF0466
DSCF0472
DSCF0473
DSCF0474
DSCF0477
DSCF0478
DSCF0479
DSCF0485
DSCF0487
DSCF0488
DSCF0493
DSCF0497
DSCF0499
DSCF0503
DSCF0508
DSCF0510
DSCF0511
DSCF0514
DSCF0516
DSCF0521
DSCF0523
DSCF0524
DSCF0528
DSCF0529
DSCF0530
[DSCF0531](http://www.flickr.com/photos/19954529@N00/395486934/ "Pho
to Sharing")

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.