:: Nghỉ Ngơi ::

*
Tạm thời không online trong vòng vài ngày.
Làm một số việc cần phải làm.
Sẽ trở lại vào một ngày không xa.

*

Alon­eS­tar

See you soon
*
*

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.