Fly~

Còn 12 tiếng đồng hồ nữa là mình lên máy bay. Chỉ mong được gặp 1 người mà mình đã muốn được gặp từ hơn 1 năm trước rồi. Chờ anh nha, anh sắp về với em đây~

Năm nay ngày sinh nhật mình cũng là lúc trên máy bay, nhưng về Việt Nam thì được mừng sinh nhật của mình với một người nữa :-”

Nôn quá!!

LAX — SGN

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.