Chào năm 2016

Chào năm 2016. Chào blog mới. Blog dùng Ghost và được mình tự chuyển từ host Wordpress sang. Chạy trên máy chủ Digital Ocean tự setup từ A đến Z. Chạy Ubuntu và NodeJS. Năm 2015 mình học được rất rất nhiều kiến thức bổ ích. Mong là năm 2016 này học được gấp đôi thứ. Năm nay sẽ có điều quan trọng nhất diễn ra vào giữa năm <3 Sắp rồi sắp rồi!

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.