28/10/2007

Tầm nhìn, Chiến lược, Phân tích, Kế hoạch, Cơ hội, Dự án => Suy nghĩ nhiều, có cần thiết? 16 tuổi, có cần phải suy nghĩ đến những cái này?

Thời gian sẽ trả lời vậy

[Blog viết vội, để ý hầu hết entry mới đều post lên vào đêm khuya. Yên tĩnh lặng.]

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.