22/03/2009

Hôm qua mới xem một bài trên Kênh 14. Khoảng 1 năm trước rất hay vào kênh 14 để đọc. Từ lúc qua đây đến giờ mình không hay vào lắm.

Bây giờ thì thấy nó ngày càng lá cải. Tin gì cũng đưa lên được. Kể cả các hot boy hot girl Sài Gòn ra Hà Nội tham quan thôi mà cũng được chụp hình đưa lên trang nhất. Kể cả hinh tự sướng cũng đưa lên hết… Rồi các bài trong mục Tâm Sự cũng toàn là được thuê để viết hết. Lá cải! Cực kỳ. Hình như bây giờ người ta thích như thế.

Mà lạ, từ khi vào kênh 14 mới biết cách đặt nick­name ngoài Bắc rất khác với trong Nam. Nào là Hạnh Sino, Huyền Baby, Linh Dia­mon, Trang Pháp, Vân Burin, Thủy Top,… Thấy có vẻ hơi nhảm nhảm. Nếu trong Nam mà bắt chước thì chúng ta sẽ có ca sĩ Thy Lona chăng?

Ôi! Cách đặt nick name này không được rồi!

Mà có lẽ mình cũng không hợp với ngôn ngữ teen lắm…

Nhận thấy rằng thế hệ 9x đời đầu đã qua rồi. Tất cả đều đã lên cấp 3, cuối cấp hết rồi! Bây giờ là đến 9x từ 93 — 95. Có khi là trẻ hơn nửa chăng?

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.