11/09/2007 | Ảnh: BST - Sáng tạo đồng phục

Đây là bộ ảnh cho chuyên mục Back To School sắp tới của H4. Thông báo view tới 7000 lượt mà hôm đó đi có 4 người thôi hà , nhưng mà chụp cũng vui lắm. May mà tối hôm trước hôm chụp ảnh, anh Dũng có hỏi về buổi chụp hình, rùi sáng chở mình đi luôn, nếu không thì cũng không biết đào đâu ra phương tiện để đi nữa! Đi ít nhưng bù lại chụp có nhiều tấm rất là ưng ý! Càng chụp càng có kinh nghiệm bấm máy nha

Date: 9÷9÷2007
Loca­tion: Around Dia­mond Plaza
Photo: Alon­eS­tar
Credit: HiHiHeHe.com

[![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/11b4d_DSCF0806.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info)
[![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/4b313_DSCF0816.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info)[![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/3f7bd_DSCF0824.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/3f3ef_DSCF0834.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/5f06d_DSCF0836.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/028a7_DSCF0842.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/73b5d_DSCF0845.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/ba49d_DSCF0872.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/3088c_DSCF0873.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/65e03_DSCF0899.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/5b268_DSCF0911.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/4b61c_DSCF0917.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/21/13d43_DSCF0940.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/22/2d6e6_DSCF0876.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info) Tấm này là anh Dũng chụp (khoái nhất tấm này ![](http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif)): ** Photo: Tiến Dũng** : [![](http://images.xiklo.com/upload/2007/9/11/22/fa714_DSC05328.jpg)](http://www.hocsinhvietnam.info)

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.