10/10/2007

  • Đã học được cách khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào mắt người khác.

    — Đã học được cách không ngần ngại khi thuyết trình trước tập thể.

    — Đã học được cách để không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.

    Cuộc sống đang đổi thay và theo chiều hướng tích cực.

    Nhưng còn phải học nhiều lắm, nhiều lắm! Hãy dạy ta thêm những điều mới, cuộc sống ơi!

Phải hoàn thiện bản thân hơn nữa! Chắn chắn thế

Phạm Bảo Khoa

Read more posts by this author.